ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Üdvözlünk a Randibox weboldalán és a Randibox alkalmazásban. Reméljük, hogy jól érzed Magad nálunk, örömöd leled az alkalmazás használatában, hiszen ezért készült. Kívánjuk, hogy találd meg akit keresel, élj át felhőtlen pillanatokat mert ez a Randibox életérzés, hogy Kitalálunk Valami Jót…

A Randibox kijelenti, hogy tiszteletben tartja mindenki magánéletét, és a személyes adatokat a legnagyobb diszkrécióval és bizalommal kezeli. Tájékoztatjuk, hogy az általad megadott személyes és bárminemű adatot csak a Randibox  használhatja és harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha erre a hatóság vagy a törvény kötelezi. Erősen elkötelezettek vagyunk a Felhasználók internetes adatainak védelme érdekében és minden technikai, szervezési és biztonsági intézkedést megteszünk a velünk megosztott információk védelmére. Ilyen például, hogy SSL titkosítást használunk személyes adatainak teljes körű védelme érdekében. A Felhasználónak is védenie kell saját adatait és magánéletét, a hozzánk feltöltött információkat, ezért kérjük, hogy a regisztráció ill. a szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adataidat, a szolgáltatás használatához ill. a belépéshez elengedhetetlen felhasználónevedet és jelszavadat  a legnagyobb titoktartással kezeld, saját védelmed érdekében.

I. Kötelezettségeink

A Randibox  teljes mértékeben elkötelezett a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók adatainak védelmére. Célunk, hogy biztosítsuk a biztonságos felhasználói élményt minden tagunknak. Minden tekintetben azon vagyunk és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a megadott információk titkosak maradjanak és csak az itt meghatározott célokra legyenek felhasználhatóak.

II. A megadott információk kezelése

A Randibox adatvédelmi politikája magában foglalja a velünk megosztott és minden, a személyes azonosításra alkalmas információ kezelését.

Amikor a Felhasználó a regisztrációjával a Randibox tagja lesz,  a regisztráció során illetve az alkalmazás tagjává válva, számos személyes információt is megoszt, beleértve a nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakhelyét, életkorát, nemét, szexuális hovatartozását, jövedelmét, foglalkozását, hobbiját, érdeklődési körét. A Randibox alkalmazás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a következő belépéskor segítse a felhasználót a távollétében zajlott események minél egyszerűbb megismerésében. Az adatok kezelésének célja, a Randibox alkalmazás minél egyszerűbb és hatékonyabb használata, elsősorban az, hogy az adatokból összeálljon az ismerkedni vágyók adatlapja, illetve hogy a felhasználó kívánságának leginkább megfelelő potenciálisan tetsző más felhasználókat tudjon az alkalmazás bemutatni a számukra. Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról,hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Tájékoztatás a support@randibox.hu e-mail címen kérhető.

III. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a Randibox alkalmazásba regisztráló felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulásán alapul.

IV. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) II. fejezet 5 § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása valamint a GDPR ide vonatkozó rendelkezései.

V. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a felhasználó nem törli magát a Randibox rendszeréből, illetve amíg kérésére nem törli a Szolgáltató. Az adatkezelés időtartama tehát a felhasználó Randibox alkalmazásban töltött létének időtartama. A Randibox személyes adatot csak előre megnevezett és meghatározott céllal kezel, csak és kizárólag a cél megvalósulásáig és a megvalósításhoz feltétlenül szükséges mértékben és időtartamig.

VI. Látogatási szokások, látogatói információk

A felhasználók aktivitásáról a felhasználás során a Google Analytics rendszere segítségével anonim adatokat gyűjtünk. Ezen adatok a felhasználás intenzitására, módjára vonatkozó elemzések készítésére szolgálnak, pl. nemre, életkorra, tartózkodási helyre, mobil eszközök használatára (telefon, tablet stb.) vonatkozó bontásban. Az adatokat összesítve és anonim módon használjuk fel, amelyek segítenek annak meghatározásában, hogy mi a legkedvezőbb a Randibox felhasználói számára, és hogyan tudunk folyamatosan jobb felhasználói élményt biztosítani. A weboldal ill. az app látogatása során a fentiekben már említett egyéb információt is kérhetünk Tőled, mint pl. érdeklődési kör, a weboldalon ill. az alkalmazásban kedvelt és nem kedvelt szolgáltatások, amelyeket kizárólag a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében használunk föl. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az összegyűjtött személyes adatokat csak a Randibox használja és a Felhasználó személyes beleegyezése és hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem adja át harmadik félnek, kivéve ha erre hatóság vagy a törvény kötelezi.

VII. Általános rendelkezések és tájékoztatás

Az adatvédelmi irányelvünkben leírtak szerint kizárólag akkor adunk ki személyes adatokat, amennyiben ezt a törvény előírja és amennyiben erre hatóság kötelezi, hogy megvédje a Randibox felhasználóit, a Randibox alkalmazást és másokat. Az  összegyűjtött és rögzített információkat megoszthatjuk olyan partnereinkkel, akiket alkalmazunk feladataink ellátására, mint pl. a szerverek üzemeltetése, szerverhoszting szolgáltatás, bankkártyás fizetések feldolgozása. Ezek a cégek, vállalatok hozzáférhetnek a személyes adataidhoz, de kizárólag azokhoz, amelyek a feladataik elvégzéséhez feltétlenül szükségesek. Kihangsúlyozandó, hogy fizetés esetén kizárólag csak azon adatok kerülnek továbbításra, amelyek a fizetés teljesüléséhez elengedhetetlenül szükségesek, s amely adatokat a fizetést biztosító társaság kizárólag a fizetés teljesüléséhez szükséges időtartamig és mértékben kezeli.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. A Randibox nem kínál 18 éven aluli személyek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 18 éven aluli személyekről személyes adatokat. A Randibox alkalmazás csak előre meghatározott céllal kezel személyes adatokat, minden esetben csak a cél megvalósulásáig illetve a cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben. A Randibox alkalmazás vállalja, hogy tisztességesen és jogszerűen kezeli az adatokat, minden esetben megfelel a tisztesség és jogszerűség elveinek és mindent megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és hiánytalanok legyenek. A Felhasználó azzal, hogy elfogadja az adatkezelési irányelveket, illetve felhasználási feltételeket, tanúsítja és elismeri, hogy megfelelő, teljes, részletes, közérthető, könnyen hozzáférhető, előzetes tájékoztatást kapott. Amennyiben a Felhasználó kéri adatainak törlését, helyesbítését, Randibox vállalja, hogy a Felhasználó ezen kérésének eleget tesz. A Randibox felhívja a Felhasználók figyelmét, az Adatkezelőnek az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban nyilvántartási, értesítési és hatósági bejelentési kötelezettsége van.

Felhasználónak joga van beletekinteni a Randibox által kezelt saját adataiba, a Randibox alkalmazás pedig vállalja, hogy Felhasználó számára is érthető, géppel olvasható formában tudomására hozza milyen adatokat tárol róla. Mindeközben az Adatkezelő természetesen biztosítja, hogy minden Felhasználó csak a saját adatait láthassa. Felhasználónak joga van kérni, hogy Randibox törölje a róla tárolt adatokat, a Randibox vállalja, hogy ennek eleget tesz. Amennyiben nem várt személyes adatokat érintő incidens következik be, a Randibox 72 órán belül eleget tesz a bejelentési kötelezettségének. A Randibox alkalmazás minden tőle elvárhatót megtesz a rá bízott személyes adatok védelmének biztosítása érdekében.

VII. Személyes adatok módosítása

A Randibox alkalmazásban lehetőséged van személyes adataid megváltoztatására. Ehhez egyszerűen csak be kell jelentkezned a felhasználóneveddel és jelszavaddal és az adatlapon bármikor módosíthatod a megadott adatokat. Tájékoztatunk, hogy életkorodat maximum egyszer változtathatod meg. Amennyiben a Randibox-tól kéri adatainak módosítását, helyesbítését, a Randibox a Felhasználó ezen kérésének eleget tesz.

VIII. A személyes adatok törlése

A felhasználó adatlapjának törlésével a róla kezelt adatok a rendszerből automatikusan törlődnek.

A felhasználási feltételekben meghatározott feltételek szerint a felhasználó átmenetileg felfüggesztheti tartózkodását a Randibox alkalmazásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

Amennyiben a felhasználó azt tapasztalja, hogy a törlés ellenére is maradtak személyes adatai a rendszerben, törlési igényét e-mailben a support@randibox.hu e-mail címre küldött levélben tudja jelezni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított törvényben meghatározott időn belül  törli az adatokat, ezzel biztosítja a Felhasználó elfeledtetéshez való jogát. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

IX. Tranzakciók

A szolgáltatás használatára az Apple Store és a Google Play segítségével tudsz előfizetni. Előfizetésed automatikusan megújul az aktuális, előfizetett időszak lejárta után. Amennyiben a továbbiakban nem kívánod igénybe venni szolgáltatásunkat, úgy az előfizetés leállítása szükséges. Az előfizetési díj nem visszatéríthető. Kérjük, hogy az alkalmazásplatform feltételeit is olvasd el, amelyek az alkalmazásvásárlásokra vonatkoznak.

X. Cookies

Ahogy már korábban is említettük, a felhasználói élmények növelése érdekében cookie-kat használunk. A cookie-k segítségével pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére a korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Kapcsolat űrlap

A weboldalon kapcsolat űrlapot használunk. A név és e-mail cím megadása kötelező. A név a felhasználó beazonosítását szolgálja, az e-mail cím pedig a felhasználóval történő kapcsolattartás csatornája.

Elérhetőség

Easynet Informatikai és Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1135 Budapest, Jász u. 53/A. 402.

Menu